NASZE WYDAWNICTWA

 

RODN "WOM" w Bielsku-Białej poleca wydawnictwa metodyczne dla nauczycieli różnych specjalności.

Sprzedaż prowadzi Dział Wydawnictw Ośrodka:

43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 8123715 w. 118, e-mail: wydaw@wombb.edu.pl .

 *  *  *

Wiadomości Przedszkolaka

Cena: 3,00 zł

oferta-01a

Cena: 20,90 zł

oferta-02a

Cena: 26,25 zł

 oferta-13a

Cena: 15,00 zł

oferta-03a

Cena: 12,60 zł

oferta-04a

Cena: 8,40 zł

oferta-05a

Cena: 8,40 zł

oferta-14a

Cena: 6,15 zł

oferta-06a

Cena: 8,40 zł

oferta-07a

Cena: 10,50 zł

oferta-09a

Cena: 16,80 zł

oferta-12a

 Cena: 2,10 zł

oferta-08a

Cena: 4,20 zł

oferta-10a

Cena: 10,50 zł

oferta-11a

Cena: 10,50 zł

 oferta-15a

Cena: 10,50 zł

 oferta-16a

Cena cz. 1-2: 11,55 zł 

 oferta-17a

Cena: 7,35 zł

 oferta-18a

Cena: 3,15 zł

 oferta-19a

Cena: 4,20 zł